Tietosuojaseloste

Rekisteritiedot
1 Rekisterin nimi
Coronaria Oy:n verkkosivujen asiakasrekisteri

2 Rekisterin pitäjä
Coronaria Oy, Saaristonkatu 22, 90100 Oulu, Puh. 020 780 6260

3a Rekisteriasioista vastaava henkilö
Tietosuojavastaava, tietosuojavastaava@coronaria.fi

3b Rekisteriasioiden yhteyshenkilö(t)
Tietosuojavastaava, tietosuojavastaava@coronaria.fi

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:
Palvelun tarjoaja rekisteröi sähköpostiosoitteen, jonka rekisteröity ilmoittaa halutessaan esim. testitulosten toimittamisen sähköpostiinsa.

Rekisterin käyttötarkoitus:
Rekisterissä oleville lähetetään tietoa sähköpostitse niistä terveyden aihealueesta, josta rekisteröity on ilmoittanut kiinnostuneensa. Rekisteriä käytetään yksin ja yhdessä muiden Cor Group Oy:n (Coronaria Oy:n emoyhtiö) rekistereiden kanssa rekisteröidyn välisen käyttäjäsuhteen hoitoon ja ylläpitoon; Coronaria Oy:n liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen; tilastolliseen ja markkinatutkimukseen; sekä Coronaria Oy:n mainontaan, markkinointiin ja suoramarkkinointiin. Coronaria Oy:llä ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa Henkilörekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti.

Coronarian verkkosivuilla käytetään evästeitä. Niiden avulla pystymme mm. tunnistamaan laitteesi palatessasi sivulle, muistamaan mieltymyksesi ja valintasi, parantamaan käyttökokemustasi sekä mukauttamaan mainoksiamme sivuillamme sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

Välttämättömät evästeet:
Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää rekisteröidystä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeet:
Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten rekisteröidyt käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää rekisteröidyistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta. Nettisivumme käyttää Google Analytics, Facebook ja Twitter -evästeitä.

Toiminnalliset evästeet:
Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme muistavat rekisteröidyn tekemät valinnat (kuten käyttäjänimi, kieli tai alue) sekä tarjoavat parempia ja yksilöllisempiä ominaisuuksia.

Kolmannen osapuolen evästeet:
Sivuillamme on myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Näitä painikkeita käyttämällä rekisteröity voi asettaa valitsemansa palvelun evästeen päätelaitteelleen. Nämä evästeet eivät ole Coronarian hallinnassa. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta. Verkkosivumme saattaa hyväksyä näiden kolmansien osapuolten palveluiden evästeet. Näitä voivat olla esimerkiksi Facebook- tai Google-palveluiden kautta näytettävät mainokset.

Rekisterin tietosisältö, tietolähteet ja tietojen luovutus
5a Rekisterin tietosisältö
Rekisteröinnin yhteydessä käyttäjästä tallennettavat tiedot:
– Sähköpostiosoite

5b Rekisterin ylläpitojärjestelmät
Tämän tietosuojaselosteen sisältö koskee kaikkia Coronaria Oy:n omistamia verkkosivuja.

6 Säännönmukaiset tietolähteet
– Rekisteröidyn oma ilmoitus (puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla)
– VRK/Väestötietojärjestelmä ja puhelinyhtiöiden puhelinluettelorekisterit sekä muut vastaavat julkiset ja yksityiset rekisterit.
– Asiakassuhteen kestäessä rekisteröidyltä saatavat tiedot Coronaria Oy:n ja muiden Cor Group -konsernin yhtiöiden palveluja käytettäessä.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Palvelun tarjoajalla ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa Henkilörekisterissä olevia tietoja perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten suoramarkkinointia, etämyyntiä ja markkinatutkimuksia varten) henkilötietolain mukaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle.

Käyttäjärekisterin tietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Käyttäjärekisteriin tallennettuja tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten käyttäjän omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteröityjen Coronarialle ilmoittamia tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Sivustoillamme käytössä olevat Twitterin, Facebookin ja Google Analytics -evästeiden tallentamat tiedot saattavat tallentua näiden toimijoiden palvelimille, jotka saattavat sijaita EU:n ulkopuolella.

Rekisterin suojaaminen
9 Rekisterin suojauksen periaatteet
Käyttäjärekisterin tiedot tallennetaan tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukitussa ja vartioidussa tilassa, johon on rajattu kulkuoikeus. Tietokantoihin tallennettuihin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään ainoastaan ennalta nimetyt henkilöt.

Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen
10 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on Henkilötietolain 26 – 28 § perusteella pääsääntöisesti oikeus saada tarkastaa millaisia häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu.

Tietojen tarkastuspyyntö tehdään kirjallisella lomakkeella Coronarian tietosuojavastaavalle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto (Henkilötietolaki §29).

Tietojen korjauspyyntö tehdään kirjallisena Coronarian tietosuojavastaavalle.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus olla hyväksymättä evästeiden käyttöä oman selaimensa asetuksista. Jotkin Coronarian verkkosivujen toiminnoista eivät välttämättä toimi ilman evästeitä.